MODELOS DE EXAMEN

MODELO AComprensión de lectura
Comprensión auditiva
Expresión escritaMODELO BComprensión de lecturaComprensión auditiva

Expresión escrita